Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
wyzwań i w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona konsultantów
i ekspertów. Opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju mobilności według standardów międzynarodowych. 

Usługi
eksperckie

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

WYBRANE DZIAŁANIA

POZASTRUKTURALNE PROJEKTY UE

PROMOCJA I EDUKACJA

USŁUGI EKSPERCKIE

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii jakości warunków korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi w Polsce zainicjowaliśmy badania i przeprowadziliśmy pilotażowe badanie w Tczewie.

Certyfikacja "Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy.

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju mobilności takich jak na przykład SUMP czy BYPAD. Aby poznać szczegóły, prosimy o kontakt.

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania Klimatu Rowerowego

Dokumenty Strategiczne

© 2019 Polska Unia Mobilności Aktywnej