02
 
   Promocja
    i edukacja

 

       Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych
       w zakresie upowszechniania aktywnych form

       mobilności jako elementu codziennego
       transportu, ich wpływu na kształtowanie
       przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia
       i bezpieczeństwa. Wydawanie i upowszechnianie                materiałów promocyjnych i publikacji.

 

 

       Zobacz więcej

    03
    Usługi
    eksperckie

 

       Wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
       wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie 
       działań na rzecz rozwoju zrównoważonych
       form mobilności. Dostęp do szerokiego grona
       konsultantów i ekspertów. Opracowywanie
       dokumentów strategicznych dotyczących
       zrównoważonego rozwoju mobilności według
       standardów międzynarodowych.

 

       Zobacz więcej

   01
   
Pozastrukturalne
    projekty UE

 

       Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
       w ramach międzynarodowych konsorcjów
       projektowych w procesie poszukiwania
       projektów i partnerów zagranicznych,
       przy aplikowaniu i realizacji
       pozastrukturalnych projektów
       współfinansowanych z środków
       wspólnotowych w ramach
       międzynarodowych konsorcjów
       projektowych.

 

       Zobacz więcej

   02
   
Promocja
    i edukacja

 

       Inicjowanie i realizacja kampanii
       promocyjnych w zakresie upowszechniania
       aktywnych form mobilności jako elementu
       codziennego transportu, ich wpływu na
       kształtowanie przestrzeni publicznej,
       jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa.
       Wydawanie i upowszechnianie materiałów
       promocyjnych i publikacji.

 

       Zobacz więcej

   03
   
Usługi
    eksperckie

 

       Wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
       wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie
       działań na rzecz rozwoju zrównoważonych
       form mobilności. Dostęp do szerokiego
       grona konsultantów i ekspertów.
       Opracowywanie dokumentów strategicznych
       dotyczących zrównoważonego rozwoju
       mobilności według standardów
       międzynarodowych.

 

       Zobacz więcej

OBSZARY DZIAŁANIA

WYBRANE DZIAŁANIA

Podniesienie jakości i digitalizacja 
zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego
i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie 
parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

Parking Gets Smart

Zobacz więcej

Badanie Klimatu Rowerowego jest próbą zebrania opinii jakości warunków
korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi w Polsce zainicjowaliśmy badania i przeprowadziliśmy pilotażowe badanie w Tczewie.

Badania Klimatu Rowerowego

Zobacz więcej

Certyfikacja "Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez 
zapewnienie wsparcia dla firm oraz
poprawę warunków wykorzystywania
roweru jako środka transportu do pracy. Certyfikat przyznawany jest firmom promującym jazdę na rowerze wśród pracowników.

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

Zobacz więcej

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

South Baltic Manors

Zobacz więcej

Badanie Klimatu Rowerowego jest próbą zebrania opinii jakości warunków korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi w Polsce zainicjowaliśmy badania i przeprowadziliśmy pilotażowe badanie w Tczewie.

Badania Klimatu Rowerowego

Zobacz więcej

Certyfikacja "Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy. Certyfikat przyznawany jest firmom promującym jazdę na rowerze wśród pracowników.

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

Zobacz więcej

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

Parking Gets Smart

Zobacz więcej

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

South Baltic Manors

Zobacz więcej

Polska Unia Mobilności Aktywnej to stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków mobilności aktywnej.

Zobacz jak realizujemy nasze cele

   02
 
   Promocja
    i edukacja

 

       Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych
       w zakresie upowszechniania aktywnych form

       mobilności jako elementu codziennego
       transportu, ich wpływu na kształtowanie
       przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia
       i bezpieczeństwa. Wydawanie i upowszechnianie                materiałów promocyjnych i publikacji.

 

 

       Zobacz więcej

    03
    Usługi
    eksperckie

 

       Wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
       wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie 
       działań na rzecz rozwoju zrównoważonych
       form mobilności. Dostęp do szerokiego grona
       konsultantów i ekspertów. Opracowywanie
       dokumentów strategicznych dotyczących
       zrównoważonego rozwoju mobilności według
       standardów międzynarodowych.

 

       Zobacz więcej

    01
   
Pozastrukturalne
    projekty UE


       Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
       w ramach międzynarodowych konsorcjów
       projektowych w procesie poszukiwania
       projektów i partnerów zagranicznych,
       przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych
       projektów współfinansowanych z środków
       wspólnotowych w ramach międzynarodowych
       konsorcjów projektowych.


       Zobacz więcej

    01
   
Pozastrukturalne
    projekty UE

 

       Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
       w ramach międzynarodowych konsorcjów
       projektowych w procesie poszukiwania
       projektów i partnerów zagranicznych,
       przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych
       projektów współfinansowanych z środków
       wspólnotowych w ramach międzynarodowych
       konsorcjów projektowych.   
 
       

 

      + Zobacz więcej

Oglądaj wideo

Innowacyjny system poszerzania mostów VELO-PONT
Prosty i szybki montaż do istniejących konstrukcji

 

Pierwsze w Europie rozwiązanie tego typu
powstało na kanale Śledziowym w gminie Cedry Wielkie

Innowacyjna kładka pieszo-rowerowa

w Cedrach Wielkich

01 Projekty UE

02 Promocja i edukacja

03 Usługi eksperckie

Kontakt

O nas

Jana Heweliusza 29  | 80-861 Gdańsk  |  info@mobilnosc.org

Jana Heweliusza 29  80-861 Gdańsk  info@mobilnosc.org