Ogłoszenia

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

02.07.2019

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji zadania Zarządzania Projektem (PM) oraz Zarządzania Finansowego (FM) w projekcie „PARKING GETS SMART – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego
i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku”, finansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Południowego Bałtyku 2014-2020”.

Zarządzanie Projektem (PM) oraz Zarządzanie Finansowe (FM)

w projekcie "PARKING GETS SMART"

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu, kliknij tutaj (plik DOCX)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, kliknij tutaj (plik DOC)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ, kliknij tutaj (plik DOCX)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ, kliknij tutaj (plik PDF)

 

espd-request, kliknij tutaj (plik XML)

 

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4a267947-3167-47bd-bcab-1b9fc13e6423, kliknij tutaj (plik ASC)

 

12.07.2019

Ważne: zmiana SIWZ – zmiana terminu składania ofert i inne.

 

Do pobrania:

 

4. zmiana siwz_zmiana ogloszenia_zmiana terminu skladania ofert_, kliknij tutaj (plik DOCX)

 

4.1 siwz_12.07.2019, kliknij tutaj (plik DOC)

 

4.2 ogloszenie_zmiana, kliknij tutaj (plik PDF)

 

 

© 2019 Polska Unia Mobilności Aktywnej