Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w ramach międzynarodowych 
konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów
i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji projektów pozastrukturalnych współfinansowanych z środków wspólnotowych
w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych.

Pozastrukturalne
projekty UE

WYBRANE DZIAŁANIA

PROMOCJA I EDUKACJA

USŁUGI EKSPERCKIE

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg South Baltic.

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia 
potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich
obszaru Południowego Bałtyku i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg South Baltic.

W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt Cities.multimodal współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020.

Central MeetBike

abc.multimodal

Elmos

Platforma Praktyk

Seed Money Facility

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Baltic Manors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking Gets Smart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cities.multimodal

Nasze działania

O nas

Kontakt

Ogłoszenia

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

Nasze działania

Pozastrukturalne projekty UE

Promocja i edukacja

Usługi eksperckie

O nas

Kontakt

Ogłoszenia