03

02

01

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Promocja

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako element codziennego transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa

Edukacja i usługi

eksperckie

Pozastrukturalne

projekty UE

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona sprawdzonych konsultantów i ekspertów. Opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju mobilności według standardów międzynarodowych.

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area) i realizowany jest z środków Funduszu Seed Money, finansowanego z programu Południowego Bałtyku. Cele projektu mają zostać osiągnięte między innymi poprzez: przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców dla promocji turystyki, opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania dworów i pałaców, tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań przedłużających sezon turystyczny, a także poprzez wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się z dworami i pałacami.

 

Zobacz pozostałe projekty pozastrukturalne UE >

South Baltic Manors

Wybrane

projekty

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania promocyjne >

Moje Pierwsze
Dwa Kółka

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania eksperckie >

Badania Klimatu

Rowerowego

Parking Gets Smart

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area (Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku). Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Budżet projektu 100%: 2 689 373,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 2 245 767,05 €

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku.

 

Głównym celem projektu jest digitalizacja miejsc parkingowych, umożliwiając opracowanie strategii parkingowych na terenach pilotażowych. Projekt przeanalizuje zintegrowane opcje parkowania, tak aby kierowcy znaleźli najlepszy sposób dotarcia do miejsc docelowych.

 

Do najważniejszych działań w projekcie należy opracowanie strategii digitalizacji miejsc parkingowych. Co więcej projekt stworzy aplikację do monitorowania dostępnych miejsc parkingowych wraz z monitoringiem transportu indywidualnego i publicznego.

 

Projekt angażuje 11 partnerów: z Polski (5), Litwy (3), Szwecji(1), Niemiec (2). Partnerem wiodącym w projekcie jest Polska Unia Mobilności Aktywnej. Ponadto w projekcie jest 10 partnerów stowarzyszonych.

Grupami docelowymi w projekcie są indywidualni użytkownicy samochodów oraz osoby korzystające z transportu publicznego, poruszający się po obszarze Południowego Bałtyku.

O projekcie:
 

  • narzędzia i polityka zarządzania parkowaniem okazały się skutecznymi instrumentami redukcji liczby przejazdów samochodami oraz promowania bardziej aktywnych mobilnie (ekologicznych, zielonych) rodzajów transportu lokalnego i regionalnego, 

  • dzięki nim w ciągu ostatnich kilku lat w Europie pojawił się szeroki wachlarz mechanizmów do zniechęcania z korzystania z samochodów (np. wzrost opłat za parkowanie, ograniczenia podaży miejsc parkingowych) i zachęcania do niekorzystania z nich (np. oferty multimodalnych możliwości przejazdów typu „park & ride”, elastyczne systemy informacji o dostępności miejsc do parkowania). 

PARKING GETS SMART SEED – Improved parking management policies as tool to develop green and multimodal transport in the South Baltic area (Podniesienie jakości zarządzania polityką parkingową jako narzędzie rozwoju ekologicznych i multimodalnych form transportowych).

 

W okresie 1 marca – 30 czerwca 2017 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej zrealizowała projekt zalążkowy PARKING GETS SMART SEED współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Budżet projektu 100%: 39 900,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 33 165,00 €

W ramach realizacji projektu odbyła się wizyta studyjna do Helsinek, podczas której partnerzy projektu (Polska Unia Mobilności Aktywnej, Miasto Gdańsk, Miasto Vaxjo) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych zapoznali się
z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania polityką parkingową.

 

Efektem wyjazdu studyjnego i dwóch spotkań projektowych było wypracowanie założeń do głównego projektu w postaci finalnej koncepcji wniosku. Decyzją konsorcjum w oparciu o konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem Programu Południowego Bałtyku było złożenie aplikacji głównej na piąty otwarty konkurs projektowy w grudniu 2017.

01 Projekty UE

02 Promocja i edukacja

03 Usługi eksperckie

Kontakt

O nas

PRZEWIŃ W DÓŁ

Jana Heweliusza 29  | 80-861 Gdańsk  |  info@mobilnosc.org

Jana Heweliusza 29  80-861 Gdańsk  info@mobilnosc.org