NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

Informacje o projekcie

 

 

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area (Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest digitalizacja miejsc parkingowych, umożliwiając opracowanie strategii parkingowych na terenach pilotażowych. Projekt przeanalizuje zintegrowane opcje parkowania, tak aby kierowcy znaleźli najlepszy sposób dotarcia do miejsc docelowych. Do najważniejszych działań w projekcie należy opracowanie strategii digitalizacji miejsc parkingowych. Co więcej projekt stworzy aplikację do monitorowania dostępnych miejsc parkingowych wraz z monitoringiem transportu indywidualnego i publicznego.

 

Projekt angażuje 11 partnerów: z Polski (5), Litwy (3), Szwecji(1), Niemiec (2). Partnerem wiodącym w projekcie jest Polska Unia Mobilności Aktywnej. Ponadto w projekcie jest 10 partnerów stowarzyszonych. Grupami docelowymi w projekcie są indywidualni użytkownicy samochodów oraz osoby korzystające z transportu publicznego, poruszający się po obszarze Południowego Bałtyku.

 

Budżet projektu 100%: 2 689 373,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 2 245 767,05 €

Parking Gets Smart

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Interreg South Baltic.Głównym celem projektu jest digitalizacja
miejsc parkingowych, umożliwiając opracowanie strategii parkingowych na terenach pilotażowych. Projekt przeanalizuje zintegrowane opcje parkowania, tak aby kierowcy znaleźli najlepszy sposób dotarcia do miejsc docelowych.

Zarządzanie parkowaniem


 

  • narzędzia i polityka zarządzania parkowaniem okazały się skutecznymi instrumentami redukcji liczby przejazdów samochodami oraz promowania bardziej aktywnych mobilnie (ekologicznych, zielonych) rodzajów transportu lokalnego i regionalnego, 
     

  • dzięki nim w ciągu ostatnich kilku lat w Europie pojawił się szeroki wachlarz mechanizmów do zniechęcania z korzystania z samochodów (np. wzrost opłat za parkowanie, ograniczenia podaży miejsc parkingowych) i zachęcania do niekorzystania z nich (np. oferty multimodalnych możliwości przejazdów typu „park & ride”, elastyczne systemy informacji o dostępności miejsc do parkowania). 

 

Parking Gets Smart SEED


 

Improved parking management policies as tool to develop green and multimodal transport in the South Baltic area (Podniesienie jakości zarządzania polityką parkingową jako narzędzie rozwoju ekologicznych i multimodalnych form transportowych). W okresie 1 marca – 30 czerwca 2017 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej zrealizowała projekt zalążkowy PARKING GETS SMART SEED współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

W ramach realizacji projektu odbyła się wizyta studyjna do Helsinek, podczas której partnerzy projektu (Polska Unia Mobilności Aktywnej, Miasto Gdańsk, Miasto Vaxjo) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania
polityką parkingową. 
Efektem wyjazdu studyjnego i dwóch spotkań projektowych było wypracowanie założeń do głównego projektu w postaci finalnej koncepcji wniosku. Decyzją konsorcjum w oparciu o konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem Programu Południowego
Bałtyku było złożenie aplikacji głównej na piąty otwarty konkurs projektowy w grudniu 2017.

 

Budżet projektu 100%: 39 900,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 33 165,00 €

 

 

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Jana Heweliusza 29

80-861, Gdańsk

info@mobilnosc.org

Nasze działania

Pozastrukturalne projekty UE

Promocja i edukacja

Usługi eksperckie

O nas

Kontakt

Ogłoszenia