03

02

01

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Promocja

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako element codziennego transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa

Edukacja i usługi

eksperckie

Pozastrukturalne

projekty UE

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona sprawdzonych konsultantów i ekspertów. Opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju mobilności według standardów międzynarodowych.

stowarzyszenie samorządowe, którego celem jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej.

02

03

01

Promocja

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako element codziennego transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Dowiedz się więcej >

Edukacja i usługi

eksperckie

Pozastrukturalne

projekty UE

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych.

 

Dowiedz się więcej >

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona sprawdzonych konsultantów i ekspertów. Opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju mobilności według standardów międzynarodowych.

 

Dowiedz się więcej >

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area) i realizowany jest z środków Funduszu Seed Money, finansowanego z programu Południowego Bałtyku. Cele projektu mają zostać osiągnięte między innymi poprzez: przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców dla promocji turystyki, opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania dworów i pałaców, tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań przedłużających sezon turystyczny, a także poprzez wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się z dworami i pałacami.

 

Zobacz pozostałe projekty pozastrukturalne UE >

South Baltic Manors

Wybrane

projekty

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania promocyjne >

Moje Pierwsze
Dwa Kółka

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania eksperckie >

Badania Klimatu

Rowerowego

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez pozyskiwanie dla swoich członków środków pozastrukturalnych Unii Europejskiej w ramach międzynarodowych konsorcjów. Przeznaczane

są one na działania wpływające na wzrost jakości przestrzeni publicznej, wpływając korzystnie na warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną, rekreacyjną i turystyczną obszarów poddanych jurysdykcji swoich członków.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 
Rafał Glazik, Sekretarz Generalny
rafal.glazik[at]mobilnosc.org, +48 695 624 634

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje 
ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych
promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. 

 

Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub
w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich jak na przykład chodzenie pieszo, jazda na rowerze czy hulajnodze.
Naszym głównym kierunkiem działania jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast i gmin członkowskich osiągany dzięki poprawie jakości 
lokalnej przestrzeni publicznej.

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów.

Dlaczego warto wstąpić
do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej?

Zaproszenie do PUMA — Pan Paweł Adamowicz,

Prezydent Miasta Gdańska, kliknij tutaj aby pobrać (plik PDF).

 

List wspierający powołanie PUMA — Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, kliknij tutaj aby pobrać (plik PDF).

 

Wzór uchwały jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do PUMA, kliknij tutaj aby pobrać (plik DOC).
 

Uchwała Walnego Zebrania Członków PUMA w sprawie wysokości składek członkowskich, kliknij tutaj aby pobrać
(plik PDF).

 

Statut PUMA, kliknij tutaj (plik PDF).


Krajowy Rejestr Sądowy PUMA, kliknij tutaj (plik PDF).

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje 
ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych
promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. 

 

Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej

energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich jak na przykład chodzenie pieszo, jazda na rowerze czy hulajnodze. Naszym głównym kierunkiem działania jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast i gmin członkowskich osiągany dzięki poprawie jakości

lokalnej przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez pozyskiwanie dla swoich członków środków pozastrukturalnych Unii Europejskiej
w ramach międzynarodowych konsorcjów. Przeznaczane są one na działania wpływające na wzrost jakości przestrzeni publicznej, wpływając korzystnie na warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną, rekreacyjną i turystyczną obszarów poddanych jurysdykcji swoich członków.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 
Rafał Glazik, Sekretarz Generalny
rafal.glazik@mobilnosc.org, +48 695 624 634

Nasze działania

O nas

Kontakt

Ogłoszenia

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Polskiej Unii Mobilności Aktywnej i podejmowanych przez nas działań.

Zarząd
Polskiej Unii
Mobilności Aktywnej

Zespół

Piotr Grzelak

PREZES ZARZĄDU

Janusz Goliński

CZŁONEK  ZARZĄDU

Jerzy Szałach

CZŁONEK  ZARZĄDU

Jacek Michalski

CZŁONEK  ZARZĄDU

Rafał Glazik

SEKRETARZ GENERALNY

Agnieszka Szałach-Wiśniewska

Jan Rusek

dr Piotr Kuropatwiński

Polska Unia Mobilności Aktywnej

ul. Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

 

info@mobilnosc.org

+48 58 719 97 99

NIP            583-315-19-61

KRS           221626955

REGON   0000412741

 

 

Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana pomyślnie – dziękujemy
Błąd – proszę wypełnić wymagane pola

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

SPECJALISTA DS. MULTIMEDIÓW

EKSPERT DS. MOBILNOŚCI

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

Nasze działania

Pozastrukturalne projekty UE

Promocja i edukacja

Usługi eksperckie

O nas

Kontakt

Ogłoszenia