Polska Unia Mobilności Aktywnej realizuje swoje cele na trzech głównych płaszczyznach: pozastrukturalnych projektach UE, promocji i edukacji oraz usługach eksperckich. W każdym z tych obszarów stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku poprawy warunków i promocji aktywnej mobilności.

Zobacz, jak realizujemy
nasze cele.

POZASTRUKTURALNE PROJEKTY UE

PROMOCJA I EDUKACJA

USŁUGI EKSPERCKIE

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia 
potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich
obszaru Południowego Bałtyku i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg South Baltic.

Certyfikacja "Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia
dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy.

Jedno z ważniejszych środkowoeuropejskich wydarzeń poświęconych mobilności aktywnej. Pozytywnie wpływa na procesy kształtujące miasta, które zapewniają wzrost jakości życia swoich mieszkańców. Jest miejscem spotkań przedstawicieli samorządów i biznesu, instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką mobilności.

W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt Cities.multimodal współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii jakości warunków korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi w Polsce zainicjowaliśmy badania i przeprowadziliśmy pilotażowe badanie w Tczewie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Baltic Manors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking Gets Smart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cities.multimodal

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania Klimatu Rowerowego

Kongres Mobilności Aktywnej

Nasze działania

O nas

Kontakt

Ogłoszenia

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

Nasze działania

Pozastrukturalne projekty UE

Promocja i edukacja

Usługi eksperckie

O nas

Kontakt

Ogłoszenia