NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

Informacje o projekcie

 

 

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors
for tourism development in rural areas of the South Baltic area współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu
Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Budżet projektu 100%: 2 697 116,10 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 2 222 751,64 €

 

 

Cele projektu:
 

 • przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców
  dla promocji turystyki,

 • opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania (użytkowania)
  dworów i pałaców,

 • tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań
  przedłużających sezon turystyczny,

 • wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się
  z dworami i pałacami.

Mobilne przedszkole — Aktywny Maluch

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia 
potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich
obszaru Południowego Bałtyku (Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg South Baltic.

© 2019 Polska Unia Mobilności Aktywnej