Informacje o projekcie

 

 

W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt cities.multimodal współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020.

 

Do projektu wdrożono 3 podejścia: multimodalne dzielnice miejskie (polepszenie połączeń między zrównoważonymi transportami), zarządzanie mobilnością (zmiany indywidualnych zachowań), niska dostępność węgla (przestrzenie publiczne dla pieszych i rowerzystów). Nowa koncepcja dla miejskiej multimodalności i zarządzania mobilnością są niezbędnymi krokami i powinny być uzupełniane przez zmiany świadomości i zachowań w miejskiej populacji. Zatem jest to adresowane do władz publicznych, przewoźników, a także do firm, szkół i społeczeństwa. Partnerstwo obejmuje miasta z doświadczeniem w zrównoważonej mobilności. Do najważniejszych działań w projekcie należą: podręczniki planowania multimodalności w dzielnicach, usytuowanie punktów mobilności, zestaw narzędzi do zarządzania mobilnością, strategie i rekomendacje dla miast, przyjaznych dla pieszych i rowerzystów.

 

Budżet projektu: € 220 000

Dofinansowanie ERDF: € 187 000

cities.multimodal

Projekt cities.multimodal - urban transport system in transition towards low carbon mobility opiera się na relacjach między mobilnością miejską, a jakością życia. Projekt koncentruje się na zagęszczonych obszarach śródmiejskich ze wzrastającą populacją i różnymi oferowanymi usługami związanymi ze zrównoważoną mobilnością. Mogą być one prekursorem dla innych dzielnic czy miast w regionie Morza Bałtyckiego, ale ich atrakcyjność jest ograniczona ze względu na zbyt dużą ilość samochodów. Głównym zadaniem jest stworzenie efektywnej, dobrze uporządkowanej i łatwo dostępnej przestrzeni miejskiej, która spełniać będzie podstawowe potrzeby.

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Jana Heweliusza 29

80-861, Gdańsk

info@mobilnosc.org

Nasze działania

Pozastrukturalne projekty UE

Promocja i edukacja

Usługi eksperckie

O nas

Kontakt

Ogłoszenia