03

02

01

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Promocja

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako element codziennego transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa

Edukacja i usługi

eksperckie

Pozastrukturalne

projekty UE

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona sprawdzonych konsultantów i ekspertów. Opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju mobilności według standardów międzynarodowych.

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area) i realizowany jest z środków Funduszu Seed Money, finansowanego z programu Południowego Bałtyku. Cele projektu mają zostać osiągnięte między innymi poprzez: przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców dla promocji turystyki, opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania dworów i pałaców, tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań przedłużających sezon turystyczny, a także poprzez wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się z dworami i pałacami.

 

Zobacz pozostałe projekty pozastrukturalne UE >

South Baltic Manors

Wybrane

projekty

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania promocyjne >

Moje Pierwsze
Dwa Kółka

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania eksperckie >

Badania Klimatu

Rowerowego

PRZEWIŃ W DÓŁ

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

Informacje o projekcie

 

 

Projekt zakładał wykorzystanie doświadczeń Lipska i Drezna w rozwijaniu ruchu rowerowego. Zadaniem projektu było zwiększenie udziału ruchu rowerowego w ruchu miejskim. Warunkiem przystąpienia do projektu było przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej, według sprawdzonej
w ponad 140 miastach Europy, metody BYPAD.

 

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace badawcze i działania promocyjne związane z wykorzystaniem roweru jako elementu systemu transportowego, z przygotowaniem planu operacyjnego, ułatwiającego wdrażanie tej polityki i wykonanie parkingów rowerowych w kluczowych miejscach miasta. Przygotowanie i wydruk 99 tysięcy map rowerowych Gdańska, kampania rowerem do pracy, montaż 70 stojaków rowerowych, instalacja licznika rowerowego w Centrum Gdańska, organizacja wizyty studyjnej do Lipska, badanie zwyczajów komunikacyjnych w mieście, organizacja III Kongresu Mobilności Aktywnej, zielone plany podróży, instalacja parkingów rowerowych związana z systemu rowerów
służbowych w UMG.

Central MeetBike

More sustainable transport in Central European Cities through Improved integrated bicycle promotion and international networking. Projekt miał na celu stworzenie rzeczywiście dogodnych warunków do korzystania z rowerów w Europie Środkowej,
w celu wzmocnienia szans rozwoju zrównoważonej mobilności i wypracowania modelowych rozwiązań dla ruchu rowerowego w miastach Europy Środkowej.

© 2019 Polska Unia Mobilności Aktywnej