PRZEWIŃ W DÓŁ

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

Informacje o projekcie

 

 

Projekt abc.multimodal ma na celu poprawić dostęp do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonego transportu. PUMA rozpowszechnia rezultaty projektu w Polsce. PUMA skupia swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości
i poziomu kompetencji wśród samorządów członkowskich stowarzyszenia oraz wesprze działania pilotażowe wdrażające projekt zrównoważonej mobilności w Gdańsku.

 

 

Konsorcjum projektowe:

SZWECJA: Miasto Kalmar

NIEMCY: ADFC Rostok – Niemieckie Stowarzyszenie Rostok, Hanzeatyckie Miasto Rostock

POLSKA: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), Miasto Gdańsk

abc.multimodal

Poprawa dostępu do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonego transportu. Rozpowszechniamy rezultaty projektu w Polsce, skupiając swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości
i poziomu kompetencji wśród samorządów członkowskich stowarzyszenia.

© 2019 Polska Unia Mobilności Aktywnej